دانشمند کوچک

علمی،فرهنگی،ورزشی

عکس هواپيمائی که توسط نيروی انسانی پرواز می کند
ساعت ٦:٠۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/٤/٢۸ 

سلام:

 هواپيمای  طرح من  بعد از ساخت به اين هواپيما شباهت خواهد داشت.

این هواپیما با پدال زدن خلبان پرواز می کند


کلمات کلیدی: