دانشمند کوچک

علمی،فرهنگی،ورزشی

عکس يادگاری با آقای معلم و همکلاسان کلاس ۴ دبستان درسال تحصيلی۱۳۸۶- ۱۳۸۵
ساعت ٤:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۳/٢٤ 

عکس یادگاری  در سال 1386-1385

 نشسته از سمت راست: ابريشم- مدرسيه- ترابی- عبدالرضازاده- برزگری- عبادينيا- ح.زارع- ساويز- جعفرنيا- ارشد- فلاح

ايستاده رديف دوم از سمت راست: قانعی- شارق- دهقان- م.زارع- لباف زاده- انجذاب- قربانی- نهنگی- کمال الدينی (خودم)- نبوی- ميرزاده

ايستاده رديف سوم از سمت راست: احمدی- خير انديش- شفيعی- غنی پور- فانيان- شيشه بر- کمری پناه- غلمانی- طباطبايی- نايب حسينی- کريمی- حسينی- معلم عزيزم آقای احمد دهقان.


کلمات کلیدی: