هفته اول و دوم و سوم ليگ برتر باشگاه های ايران

سلام <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

*هفته اول:

 
برق شيراز - راه‌آهن تهران

ذوب آهن اصفهان - استقلال تهران

پيروزي تهران - ابومسلم خراسان

مس كرمان - پاس تهران

فجر شهيد سپاسي - سايپا

ملوان - سپاهان اصفهان

پيكان - فولاد خوزستان

صباباتري - استقلالاهواز

*
هفته دوم :

شنبه ۸۵/۰۶/۲۵

ذوب آهن اصفهان - ابومسلمخراسان

پيروزي تهران - برق شيراز

پاس تهران - فجر شهيد سپاسي

راه آهن - سپاهان اصفهان

سايپا - فولاد خوزستان

ملوان - استقلال اهواز

پيكان - صباباتري

استقلال تهران - مس كرمان

 

*هفته سوم:

 

مس کرمان - ذوب آهن

 

سپاهان - پیروزی

 

پاس- فولاد خوزستان

 

استقلال اهواز - راه آهن

 

سایپا - صباباطری

 

پیکان - ملوان انزلین

 

برق شیراز - ابومسلم

 

استقلال تهران - فجر شهید سپاسی

 

/ 0 نظر / 17 بازدید