پست های ارسال شده در دی سال 1387

دوبی با سرمایه ایرانیان رانت خوار نوکیسه اجنبی نواز آباد شده است

لازم به ذکر است که بیشتر ساختمان های مسکونی وتجاری دوبی (امارات)با پول سرمایه گذاران ایرانی وبا پول های بادآورده حاصل از رانت خواری ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 52 بازدید