ادامه معرفی اختراع ( هواپيما ی بدون موتور )

سلام:

من امروز در ادامه معرفی هواپیمای  بدون موتورمطالبی رابه شرح زیر به اطلاع

شما می رسانم..

1_ برای اینکه این هواپیما به پرواز درآید مانند دوچرخه باید رکاب بزنیم. 

2_ این هواپیمادر شروع پرواز از بالن هلیوم کمک می گیرد. 

3_ حرکت رکاب زنی خلبان توسط گیربکس اختراعی که در دنیا بی نظیر است به

پروانه هواپیما منتقل می شود.

4_ گام پروانه هواپیما قابل تغییر است.

5_ خلبان انواع مختلفه گام و دنده گیر بکس را در حالی که به کمک بالن در هوا

به صورت آویزان شناور است برای حصول نیروی کششی بیشتر امتحان و وقتی 

 بهترین وضعیت حاصل شد همه چیز را در همان حالت به صورت ثابت نگه می

 دارد.

/ 0 نظر / 16 بازدید