اخبار حوادث و ورزشی و به وجود آوردن ۲ اختراع در يک روز

سلام:

خبرهای حوادث:

۱ــ پدری با ضربات کلنگ پسرش را کشت.

۲ــ مرگ نوزاد ۲۵ روزه بر اثر ضرب و شتم پدرش.

۳ــ مصرف دخانيات علت مرگ ۵۰ هزار ايرانی می شود.

خبر ورزشی:

ــ اسپانيا در روز ۱۱ مهر در ديدار دوستانه به مصاف آرژانتين می رود.

ضمنا اينجانب طرح های ديگری را که اسامی آنها در زير می آيد در دست تکميل

دارم که مشابه ندارد لذا اختراع محسوب می شوند.

۱ــ سيستم نجات هوا دريا جهت هواپيما.

۲ــ دستگاه اتوماتيک شستشو دست.

/ 0 نظر / 18 بازدید