عجايب ۸گانه جديد

دیوار بزرگ چین

ديوار بزرگ چين   Great Wall of China       

چیچن ایتزا

هرم چيچن ايتزا مکزيک Chichen Itza

 کلزیوم روم

کلزيوم روم Colosseum

مجسمه حضرت عیسی در برزیل

مجسمه حضرت عيسی در برزيل Christ the Redeemer

ماچو پیچو در پرو

ماچو پيچو در پرو Machu Picchu

معبدی در شهر پترا اردن

معبدی در شهر پترا اردن Petra

 تاج محل در هند

تاج محل در هند Taj Mahal

هرم خئوپس در مصر

هرم خئوپس در مصر  Great Pyramid of Giza   

/ 0 نظر / 210 بازدید